Therapie Deventer - Zutphen
therapie deventer therapie zutphen 06 - 0000 0000
e-mailadres therapie deventer zutphen info@therapie-deventer-zutphen.nl
cranio-/sacraal therapie deventer zutphen STRAAT, PC PLAATS
therapie deventer therapie zutphen

Klachten en beroepscode - Praktijk NAAM

NAAM is aangesloten bij BEROEPSVERENIGING en houdt zich aan de praktijkcode en ethische code. Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de .... Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website van de beroepsvereniging https://www.vivnederland.nl.

Op grond van de Wet "verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" zijn wij verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees hier verder over deze meldcode.
Psychologische hulp
Hypnotherapie
Cranio-sacraal therapie
NLP

Nog vragen of interesse?

therapie deventer zutphen contact

Deel mijn website:
deel therapie deventer therapie zutphen op social media

Ik ben lid van:

Belangen Associatie Therapeut en Consument
 RBCZ